בלון הפתעה אהבה

חדש
בלון הפתעה אהבה

בלון הפתעה לבבות גדול מכיל דובי פרווה, שוקולד ובלוני לבבות קטנים בפנים בתוספת בלון הליום אהבה. 

תוספת למשלוח