זר לראש אדום לבן עבה

זר לראש אדום לבן עבה

זר לראש מורכב מציפורנים אדומים ,וליזיאנטוסים לבנים וירקים

תוספת למשלוח