ורדים וליזיאנטוסים

מורכב מורדים אדומים ,ליזיאנטוסים לבנים וירקים

תוספת למשלוח