ורדים ושושן צחור

זר מורכב מורדים אדומים ,שושן צחור וירקים

תוספת למשלוח